Liczba gości

środa, 9 października 2013

6.Czytamy mapę

1. Na podstawie zdjęcia lotniczego uzupełnij treść mapy, zaznaczając brakujące obiekty geograficzne zgodnie z legendą.
Tego zadania chyba nie trzeba wyjaśniać. Wystarczy tylko pokolorować mapę.

2. Korzystając z zamieszczonej w podręczniku map samochodowej, wykonaj polecenia.

a) Wyznacz najkrótszą trasę przejazdu z Legnicy do Szklarskiej Poręby. W opisie uwzględnij miasta, przez które prowadzi ta trasa, kierunki oraz numery dróg.

Wyjeżdżając z Legnicy trzeba udać się w kierunku południowym drogą nr E65. Koło Jawora skręcić w kierunku południowo-zachodnim drogą nr 365. Przejeżdżając przez Starą Kraśnicę trzeba jechać nadal drogą a 365 w kierunku południowo-zachodnim aż do Jeleniej Góry. Potem należy wjechać na drogę nr E65 w kierunku południowo-zachodnim i tak jechać aż do samej Szklarskiej Poręby.

b) Wymień nazwy rzek, znajdujących się na trasie przejazdu

Nysa Szalona, Kaczawa, Bóbr

c) Podaj, ile kilometrów pokonasz, jadąc poszczególnymi rodzajami dróg, a następnie zapisz łączną długość wyznaczonej trasy.
Autostrady: 0 km
Drogi główne: 12 + 17 = 29 km
Drogi drugorzędne: 23 + 19 = 42 km
Drogi lokalne: 0 km
Łączna długość trasy: 29 + 42 = 71 km

d) Wyznacz i opisz alternatywną trasę przejazdu z Legnicy do Szklarskiej Poręby.

Z Legnicy jedź autostradą (drogą nr E40) na zachód, potem skręć na drogę  364 na południowy-zachód do Złotoryji, następnie jedź drogą nr 328 na południe do Świerzawej i jeszcze przez Starą Kraśnicę. Potem drogą 365 do Jeleniej Góry. Następnie przez E65 na południowy-zachód aż do Szklarskiej Poręby.

e) Napisz, która spośród wyznaczonych tras przejazdu z Legnicy do Szklarskiej Poręby jest bezpieczniejsza oraz mniej uciążliwa. Uzasadnij swój wybór.
Moim zdaniem bezpieczniejsza jest pierwsza propozycja drogi, ponieważ ta droga jest mniej kręta, a także przejeżdża się przez mniejszą ilość miast, co jest dla nas większą dogodnością - mniej korków i świateł.

3. Na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.

a)Wybierz i opisz trasę wycieczki spod Urzędu Miasta w Karpaczu do schroniska ,,Samotnia'', położonego nad Małym Stawem. W opisie uwzględnij oznaczenia szlaków turystycznych oraz obiekty, które miniesz po drodze.
Od Urzędu Miasta w Krakowie iść na zachód. Przejść koło hotelu Kolorowa, Halny, aż dojdzie się do przestanku autobusowego koło restauracji. Potem kierować się w kierunku południowym. Przejść koło hotelu Dąbrowski i dojść do Amandy. Potem iść drogą na północ aż do przestanku i postoju taxi. Potem ruszyć żółtym szlakiem aż do dojścia na zielony szlak rowerowy. Iść na południe ulicą aż do niebieskiego szlaku i iść na zachód, a potem na południe aż do Samotni.

b) Stoisz przed schroniskiem. Wypisz elementy krajobrazu, które znajdują się w jego okolicy.
Widok z góry - panorama, Mały Staw, Karpacz, Mały Staw, Kościół Małego Stawu, kosodrzewiny, skały, skarpy


poniedziałek, 7 października 2013

5.Przedstawianie zjawisk na mapach

1.Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy.
a) Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali.
Metoda Izolinii

b) Za pomocą tej metody można przedstawić zjawiska, które zmieniają się w przestrzeni w sposób ciągły
Metoda kartogramu

c) W metodzie tej wykorzystuje się znaki umowne do przedstawiania na mapie obiektów, które są zbyt małe, aby pokazać je w skali mapy
Metoda Sygnaturowa

d) Metoda ta służy do przedstawiania wielkości lub struktury zjawiska za pomocą diagramów lub wykresów naniesionych na mapę
Metoda kartodiagramu

2. Wykonaj poniższe polecenia.

a) Narysuj na mapie izohipsy, łącząc ze sobą linią ciągłą punkty o tej samej wartości wysokości bezwzględnej
należy połączyć ze sobą wszystkie 600, 500, 400 i 300

b) Uzupełnij legendę. Dobierz skalę barw hipsometrycznych tak, aby obszarom leżącym najwyżej odpowiadał kolor czerwony, a obszarom położonym niżej - zielony.
kratki (liczone od góry)
1.czerwony
2.żółty
3.jasny zielony
4.średni zielony
5.ciemny zielony

c) Wypełnij powierzchnię między poziomicami według przyjętej skali barw
kółko środkowe kolorujemy na czerwono, następne na żółto, potem na jasno zielono i dalej tak jak na skali barw

3.Na podstawie danych zawartych w tabeli sporządź kartogram przedstawiający gęstość zaludnienia w poszczególnych województwach w 2007 roku. W tym celu wykonaj poniższe polecenia.

tabelki nie chce mi się przepisywać i myślę że nie jest to konieczne

a) Pogrupuj województwa według przedziałów wartości gęstości zaludniania podanych w legendzie

0-86
lubelskie
lubuskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie

87-121
kujawsko-pomorskie
opolskie
podkarpacie
pomorskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

122-146
dolnośląskie
łódzkie
mazowieckie

147 i więcej
małopolskie
śląskie

b) Uzupełnij legendę. Dobierz skalę barw w taki sposób, aby większemu natężeniu zjawiska odpowiadał ciemniejszy odcień koloru zielonego, a mniejszemu - jaśniejszy

0-86 = najjaśniejszy odcień zieleni
87-121 = ciemniejszy odcień zieleni od poprzedniego
122-146 = jeszcze ciemniejszy odcień zieleni od poprzedniego
147 i więcej = najciemniejszy odcień zieleni

c) Zamaluj na mapie obszary poszczególnych województw zgodnie z przyjętą skalą barw
 np. śląskie i małopolskie na najciemniejszy odcień zieleni, a lubelskie i lubuskie na najjaśniejszy odcień zieleni

4. Na podstawie zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia

a) Podaj wysokość bezwzględną szczytu Czupel
882 m n.p.m.

b) Podaj wysokość bezwzględną, na której położony jest punkt A
500 m n.p.m.

c) Oblicz różnicę wysokości między szczytem Czupel a punktem A

Obliczenia: 882-500=382

Odp.:Różnica wysokości wynosi 382 m.

5.Rozwiąż logogryf. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

1.Może być względna lub bezwzględna. - wysokość
2.Określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie. - skala
3. Mapa prezentująca w sposób ogólny środowisko geograficzne, np. państwa czy kontynentu. - ogólnogeograficzna
4.Umowny znak graficzny na mapie lub planie. - sygnatura
5.Linia na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. - poziomica
6.Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie lub planie. - legenda
7.Polega na uproszczeniu treści mapy. - generalizacja
8.Kartograficzna na mapie. - siatka
9.Mapa wykonana w dużej skali, np. 1:10 000. - topograficzna
10.Jedna z metod przedstawiania rzeźby terenu na mapach, polegająca na wypełnianiu powierzchni między poziomicami kolorami dobranymi według określonej skali barw. - hipsometryczna
11.Pomaga przy poszukiwaniu obiektów w obcym mieście. - plan

Hasło: Kartografia jest to nauka zajmująca się tworzeniem map.


niedziela, 6 października 2013

4.Rodzaje map. Generalizacja
1.Podkresl poprawne informacje w poniższym tekście.
Mapy topograficzne przedstawiają duzy/maly fragment powierzchni Ziemi. Zazwyczaj sporzadza się je w skalach większych/mniejszych niż 1:200 000. Z kolei mapy przeglądowe obejmują niewielkie/rozlegle obszary i sa wykonywane w skalach mniejszych/większych niż 1:1 000 000.


2. Na podstawie poniższych opisow rozpoznaj rodzaje map, a następnie podaj ich nzwy.

a)Mapa sporzadzona w skali 1:25 000, przedtsawiajaca okolice, w której mieszkasz

topograficzna, ogólnogeograficzna

b) Mapa Australii sporzadzona w skali 1:20 000 000

przeglądowa, ogólnogeograficzna

c) Mapa polityczna Europy

przeglądowa, tematyczna

d)Mapa sporzadzona w skali 1:2 000 000, przedstawiajaca polnocno-wschodnia czesc Polski

przeglądowa, ogólnogeograficzna

e) Mapa przedstawiająca budowę geologiczna Polski

przeglądowa, tematyczna

3.Na podstawie informacji zawartych w podręczniku dokonaj uproszczonej generalizacji treści mapy zamieszczonej poniżej.

W tym zadaniu należy narysować tą samą mapę, tylko z mniejszą ilością szczegółów i krótszą legendą.

4.Na podstawie zamieszczonego poniżej planu śródmieścia Warszawy wykonaj polecenia.

a) Podaj oznaczenia kwadratów, w których znajdują się wymienione poniżej obiekty.

Grób Nieznanego Żołnierza - 4B
Katedra Św. Jana - 1C
Teatr Wielki - 3B
Pałac Staszica - 5D

b) Podaj nazwy ulic prowadzących najkrótszą drogą z placu, na którym znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, pod Kolumnę Zygmunta mieszczącą się na Placu Zamkowym.
Ossolińskich, Krakowskie Przedmieście

c) Oblicz rzeczywistą odległość w linii prostej między Grobem Nieznanego Żołnierza a Kolumną Zygmunta
Obliczenia:
1cm - 260m
4cm - x

(4cm x 260m) :1cm = 1040m
centymetry się skracają

Odp.:Odległość rzeczywista wynosi 1040m.

d)Określ, w którym kierunku od Kolumny Zygmunta znajduje się Barbakan.
NW

e)Podaj oznaczenie kwadratu, w którym znajduje się hotel położony najbliżej Barbakanu.
2A

5. Nie wiem, jak wyjaśnić to zadanie, ale jeśli ktoś z was może wie jak to zrobić, proszę napisać w komentarzach
z góry dziękuję :-)środa, 20 czerwca 2012

3.Mapa i jej skala

1. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy wskazanych elementów mapy.
 • u góry z lewej strony: treść mapy
 • na dole z lewej strony: siatka kartograficzna
 • u góry z prawej strony: skala
 • na dole z prawej strony: legenda
2.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy skal. Następnie przekształć zawarte w tabeli skale tak, aby każda z nich została zapisana w trzech postaciach.
 • pierwsza kolumna: skala liczbowa; 1:8 200 000; 1:400 000; 1:75 000
 • druga kolumna: skala mianowana; 1cm - 82km; 1cm - 4km; 1cm - 750m
 • trzecia kolumna:  podziałka liniowa; pierwsze miejsce - narysuj linię na 3 cm i zaznacz na niej 4 kreski co jeden centymetr, pod pierwszą napisz 0, pod drugą 82, pod trzecią 164, a pod czwartą 246; drugie miejsce - narysuj linię na 3 cm i zaznacz na niej 4 kreski co jeden centymetr, pod pierwszą napisz 0, pod drugą 4, pod trzecią 8, a pod czwartą 12; trzecie miejsce - jest wypełnione
3.Uporządkuj podane skale w kolejności od największej do najmniejszej, wpisując odpowiadające im litery we właściwe miejsca schematu.
 
A.1cm - 2 000km, B.1:70 000, C.1:500 000, D.1 - 0 - 1 - 2 - 3km
 
B - D - C - A

4. Na podstawie zamieszczonych poniżej map wykonaj polecenia.

a) Podaj, którą z map sporządzono w mniejszej skali. - mapa A
b) Napisz, która z map przedstawia mniejszy fragment powierzchni Ziemi. - mapa B
c) Podaj, na której mapie przedstawiono więcej szczegółów. - mapa B
d) Napisz , która z map byłaby bardziej przydatna podczas wycieczki rowerowej nad jezioro Selmęt Wielki. Uzasadnij swój wybór.
Moim zdaniem mapa A, bo na mapie B nie ma całego jeziora Selmęt Wielki, a na mapie A jest ono zamieszczone całe. Jadąc rowerem wystarczy mapa z mniejszą dokładnością, ale za to większą ilością dróg, które prowadzą do tego jeziora.

5.Korzystając z zamieszczonej poniżej mapy okolic Augustowa, wykonaj polecenia.
a) Autobus jedzie z Augustowa do miejscowości Rynie przez Rutki Nowe, Grabowo i Suchą Wieś, a dalej najkrótszą możliwą drogą. Wypisz nazwy pozostałych miejscowości, przez które musi przejechać, aby dotrzeć do celu. - Raczki, Cimochy, Krupie
b)Określ, w jakim kierunku będzie poruszał się autobus, jadąc: z Augustowa do Rutek Nowych - zachodni (W), z Rutek Nowych do Grabowa - północny(N)
c)Oblicz, ile kilometrów pokona autobus na trasie Augustów - Rynie
Obliczenia: 1cm- 5km
8cm - x
8km * 5 = 40km
Odp.: Autobus pokona ok. 40 km.
e) Podkreśl prawidłową informację w poniższym zdaniu.
Trasa wiodąca z Augustowa do miejscowości Rynie przez Rutki Nowe, Kalinowo i Milewo jest dłuższa /krótsza od tej, która prowadzi przez Rutki Nowe, Grabowo i Suchą Wieś.
f) Odległość na mapie pomiędzy Raczkami a Wieliczkami mierzona w linii prostej wynosi  2,8 cm. Oblicz skalę mapy, na której odległość między tymi miejscowościami wynosi 1,4cm.
Obliczenia: 2,8 : 1,4 = 2
500 000 * 2=1 000 000
Odp.: Skala to 1: 1 000 000. 


2.Współrzędne geograficzne
1. Zielonym kolorem zamaluj cechy południków, a żółtym - cechy równoleżników.
południki
mają taką samą długość
mają kształt półokręgów
łączą biegun północny z biegunem południowym
równoleżniki
są liniami biegnącymi z zachodu na wschód
są położone równolegle względem siebie
są różnej długości
2. Korzystając z poniższej mapy konturowej, wykonaj następujące polecenia.
a) Zaznacz czerwonym kolorem południk 0 stopni oraz równik.
b) Narysuj wzdłuż południka 0 stopni i równika strzałki wskazujące, w którą stronę wzrasta wartość długości geograficznej, a w którą - szerokości geograficznej.
c) Uzupełnij według podanego wzoru opis ćwiartek kuli ziemskiej, na których znajdują się punkty B, C, D
A - szerokość geograficzna północna                                B - szerokość geograficzna północna    
    długość geograficzna zachodnia                                       długość geograficzna wschodnia
 pionowa kreska - południk
pozioma kreska - równik
strzałki:
od przecięcia kresek rysujemy strzałki na boki ( na górę, na dół, w prawo i w lewo)
im dalej od przecięcia kresek tym większa wartość długości i szerokości geograficznej

C - szerokość geograficzna południowa                                   D - szerokość geograficzna południowa
długość geograficzna zachodnia                                                 długość geograficzna wschodnia
3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego - literę F.
a) Równik dzieli kulę ziemską na półkulę wschodnią i półkulę zachodnią. F
b) Punkty leżące na południe od równika maja szerokość geograficzną południową. P
c) Punkty położone na zachód od południka 0 stopni maja długość geograficzną wschodnią. F
d) Punkty położone na wschód od południka 0 stopni mają długość geograficzna wschodnią. P
4.Odczytaj i zapisz według podanego wzoru współrzędne geograficzne punktów zaznaczonych na poniższych układach południków i równoleżników.
a) z dokładnością do 1 stopnia
A - 27 stopni S, 15 stopni E
Punkt A leży na 27 stopniach szerokości geograficznej południowej i na 15 stopniu długości geograficznej wschodniej
B - 2 stopnie N, 64 stopni W
Punkt B leży na 2 stopniu  szerokości geograficznej północnej i na 64 stopniu długości geograficznej zachodniej
C - 58 stopni N, 24 stopni E
Punkt C leży na 58 stopniu szerokości geograficznej północnej i na 24 stopniu długości geograficznej wschodniej
b) z dokładnością do 10'
D - 41 stopni 50' S, 168 stopni 30' E
Punkt D leży na 41 stopniu i 50 minucie szerokości geograficznej południowej oraz na 168 stopniu i 30 minucie długości geograficznej wschodniej.
E - 5 stopni 40' N, 34 stopnie 50' W
Punkt E leży na 5 stopniu i 40 minucie szerokości geograficznej północnej oraz na 34 stopniu i 50 minucie długości geograficznej zachodniej
F - 76 stopni 20' S, 91 stopni 30' E
Punkt F leży na 76 stopniu i 20 minucie szerokości geograficznej południowej oraz na 91 stopniu i 30 minucie długości geograficznej wschodniej
5. Wykonaj poniższe polecenia.
a) to musicie zrobić sami
b) Podaj nazwę kontynentu, którego kontur powstał na układzie południków i równoleżników.
Australia
c) Poznaj obiekt przedstawiony na zamieszczonej obok fotografii, a następnie podaj nazwę miast, w którym się on znajduje.
Opera w Sydney
d) to tez musicie zrobić sami
6. Korzystając z atlasu geograficznego, uzupełnij tabelę, wpisując brakujące nazwy obiektów geograficznych lub współrzędne geograficzne określone z dokładnością do pełnego stopnia.
Europa
Etna - 37 stopni N, 16 stopni E
Ateny - 38 stopni N, 24 stopnie E
Azja
Katmandu - 28 stopni N, 87 stopni E
Pekin - 40 stopni N , 117 stopni E
Ameryka Północna
Ottawa - 45 stopni N, 76 stopni W
Meksyk - 19 stopni N, 99 stopni W
Ameryka Południowa
Santiago - 33 stopnie S, 70 stopni W
Rio de Janerio - 23 stopnie S, 43 stopnie W
Afryka
Kair - 30 stopni N, 32 stopni E
Kapsztad - 34 stopnie S, 18 stopni E
Australia
Canberra - 35 stopni S 149 stopni E
Góra Strzeleckiego - 40 stopni S, 148 stopni E
Antarktyda
Wostok 78 °S, 107 °E
7. Korzystając z atlasu geograficznego, rozwiąż logogryf, wpisując nazwy polskich miast, których współrzędne geograficzne zamieszczono poniżej. Następnie wykonaj polecenia.
1.Częstochowa
2.Bydgoszcz
3.Elbląg
4.Kielce
5.Poznań
6.Wrocław
7.Tarnów
8.Kalisz
9.Białystok
10.Gniezno
11.Przemyśl
12.Rzeszów
Hasło: odbiornik GPS
a) Podaj nazwę miasta, którego współrzędne  geograficzne wskazuje przedstawiony na fotografii odbiornik GPS.
Nazwa miasta: Londyn
b) Podaj pełną nazwę obserwatorium astronomicznego, przez które przebiega główny południk.
Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich w Londynie
c) Wymień cztery przykłady informacji, jakie można odczytać z odbiorników GPS wykorzystywanych w nawigacji samochodowej.
 • położenie geograficzne jakiegoś punktu
 • numer drogi, którą należy się kierować
 • ukształtowanie powierzchni (np. niziny, góry)
 • trasę przejazdu do wyznaczonego przez nas punktu
1.Czym zajmuje się geografia?

1.Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca wymienione poniżej zagadnienia będące przedmiotem badań geografii fizycznej lub geografii społeczno-ekonomicznej.
zasoby wodne, przemysł energetyczny, prognozowanie pogody, problemy wyżywienia ludności, budowa geologiczna, rozmieszczenie ludności, zmiany klimatu, transport samochodowy
 Geografia
fizyczna
zasoby wodne
prognozowanie pogody
budowa geologiczna
zmiany klimatu
społeczno-ekonomiczna
przemysł energetyczny
problemy wyżywienia ludności
rozmieszczenie ludności
transport samochodowy
 2.Przyporządkuj sferom Ziemi wymienione poniżej nazwy elementów środowiska przyrodniczego, zamalowując je odpowiednimi kolorami.
biosfera
ryba
drzewo
ptak
hydrosfera
rzeka
lądolód
morze
jezioro
litosfera
skała
wulkan
pedosfera
piasek
gleba

atmosfera
powietrze
3.Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziemi wymienionymi poniżej.
a) Oddziaływanie hydrosfery na litosferę
żłobienie gleby, tworzenie rzek
b) Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę
parowanie, falowanie wody
c) Oddziaływanie atmosfery na biosferę
organizmy żywe oddychają
d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę
 w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów
e) Oddziaływanie hydrosfery na biosferę
woda jest niezbędnym czynnikiem o życia na Ziemi
4.Wyobraź sobie, że wybierasz się z rodzicami na wakacje do Grecji. Wymień źródła informacji, z których skorzystasz:
a) opracowując trasę przejazdu samochodem.
Źródła informacji: atlas dróg samochodowych, mapa, internet, GPS
b) wybierając miejsca warte odwiedzenia.
Źródła informacji: książki, encyklopedie, przewodniki, internet
c) wybierając miejsca noclegowe.
Źródła informacji: internet, katalogi z wycieczkami, telegazeta, przewodniki
d) zbierając informacje dotyczące pogody, jakiej możesz spodziewać się na miejscu.
Źródła informacji: internet, atlas geograficzny, książki, encyklopedie,przewodniki
5. Na podstawie informacji zawartych w podręczniku uzupełnij ilustrację, wpisując w odpowiednie miejsca:
a) obwód równika
b)długość promienia równikowego, biegunowego i średniego
pozioma kreska: promień równikowy
pionowa kreska: promień biegunowy
ukośna kreska: promień średni
6.Skreśl błędne informacje w poniższym tekście.
Długość promienia równikowego jest większa / mniejsza od długości promienia biegunowego o 21 / 31 km. Oznacza to, że nasza planeta jest spłaszczona na równiku / przy biegunach i tym samym przypomina kształtem kulę / elipsoidę. Najnowsze pomiary wielkości Ziemi dowiodły jednak, że ma ona bardziej nieregularny kształt, określany terminem ,,geoida'' / elipsoida.
*7. W III wieku p.n.e. Eratostenes z Cyreny jako pierwszy  obliczył obwód Ziemi. Grecki uczony zauważył, że w mieście Syene ( obecnie Asuan w Egipcie), podczas letniego przesilenia, promienie słoneczne oświetlały w południe dno głębokiej studni, co świadczyło o zenitalnym położeniu Słońca. W tym czasie, w położonej około 800 km na północ Aleksandrii, odchylenie promieni słonecznych od zenitu wynosiło 1/50 część kąta pełnego, czyli 7 stopni 12'. Oblicz obwód Ziemi metodą Eratostenesa.
Obliczenia: 800km X 50 =40 000 km
Odpowiedź: Licząc metodą Eratostenesa obwód Ziemi wynosi 40 000 km.
rozdział 1
PODSTAWY GEOGRAFII